Virksomheder hvor BP Støjmåling har gjort en forskel.

Thomas Jull Olsen

Opgave “Miljømåling ekstern støj” af en grusgrav.

Hørning Produkthandel

Opgave orienterende støjmåling i forhold til naboklager fra metalgenbrug.

Atek Teknik

Opgave orienterende støjmålinger af nye nødstrømsanlæg ved ibrugtagning.

PlanEnergi

Opgave orienterende beregning af støjudbredelse fra et biogasanlæg.

Foamtex A-S

Arbejdshygiejnisk måling for VOCér.
www.foamtex.dk

Herning Kommune, aktivitetscenteret

Akustiks målinger, og udarbejdelse af forslag til forbedring af akustikken.

Blücher Metal A/S

Arbejdshygiejnisk måling ved virksomhedens bejsekar.

HRT

Rådgivning vedr. arbejdsmiljø
www.hrt.dk

Schiedel Skorstene A/S

Arbejdshygiejnisk måling ved samling af skorstene.
www.schiedel.dk

Raustrup

Bygningsakustiskmålinger i daginstitutionen Løgtengården.
www.raunstrup.com

Give Stålspær A/S

Støjkortlægning af produktionen, således at virksomheden har et overblik over de mest støjende aktiviteter.
Samt udarbejdelse af en plan for støjdæmpning.
www.givestaalspaer.dk

Højlund Mølle

Opgave “Miljømåling ekstern støj” af virksomhedens samlede produktion.

Herning Varmeforzinkning A/S

Opgave “Miljømåling ekstern støj” af virksomhedens produktion i Vildbjerg.