Referencer

Virksomheder hvor BP Støjmåling har gjort en forskel.

Kontakt

Thomas Jull Olsen

Opgave “Miljømåling ekstern støj” af en grusgrav.

Atek Teknik

Opgave orienterende støjmålinger af nye nødstrømsanlæg ved ibrugtagning.

Foamtex A-S

Arbejdshygiejnisk måling for VOCér.
www.foamtex.dk

Blücher Metal A/S

Arbejdshygiejnisk måling ved virksomhedens bejsekar.

Schiedel Skorstene A/S

Arbejdshygiejnisk måling ved samling af skorstene.
www.schiedel.dk

Give Stålspær A/S

Støjkortlægning af produktionen, således at virksomheden har et overblik over de mest støjende aktiviteter.
Samt udarbejdelse af en plan for støjdæmpning.
www.givestaalspaer.dk

Herning Varmeforzinkning A/S

Opgave “Miljømåling ekstern støj” af virksomhedens produktion i Vildbjerg.

Hørning Produkthandel.

Opgave orienterende støjmåling i forhold til naboklager fra metalgenbrug.

PlanEnergi

Opgave orienterende beregning af støjudbredelse fra et biogasanlæg.

Herning Kommune, aktivitetscenteret

Akustiks målinger, og udarbejdelse af forslag til forbedring af akustikken.

HRT

Rådgivning vedr. arbejdsmiljø.
www.hrt.dk

Raustrup

Bygningsakustiskmålinger i daginstitutionen Løgtengården.
www.raunstrup.com

Højlund Mølle

Opgave “Miljømåling ekstern støj” af virksomhedens samlede produktion.

Navigation