Støjmålinger i hele Danmark

Professionelle støjmålinger godkendt af Miljøstyrelsen

Mit navn er Bjørn Petersen. Uddannet miljøtekniker. Siden 1997 har jeg haft BP Støjmåling med adresse i Herning. Hvis du tæller min fortid med, så har jeg over 20 års erfaring inden for forskellige lydmålinger, hvor min fornemmeste opgave er at skabe god akustik og et godt arbejdsmiljø.

BP Støjmåling er en enkeltmandsvirksomhed, hvor alle miljømålinger af ekstern og intern støj er certificeret af Miljøstyrelsen. Virksomheder ligger i Herning, men jeg udfører støjmålinger i hele landet.

Kort sagt: jeg foretager selv støjmålinger samt tilbyder rådgivning og sparring i hele landet. Her eksisterer ingen mellemmand, og støjmåleudstyret er mit eget. Det vil sige, at der kun er ét bindeled – og det er mig. Derfor kan jeg hurtigt rykke ud og hjælpe dig, når du kontakter mig. Jeg kalder det god fleksibilitet i dagligdagen.

Du vil opleve en personlig og seriøs rådgivning, hvor jeg ene og alene står for det hele. Det stiller store krav til mit arbejde, hvilket jeg foretrækker.

Hvilke støjmålinger kan jeg hjælpe dig med?

Jeg tror på, at ved at yde den bedste service får jeg glade og tilfredse kunder. Det gode samarbejde opstår ofte imellem fagfolk, der har hver deres specialområde. De lydtyper vi udsættes for spænder bredt, og dem kan du se lige her:

Støjmåling hos virksomheder

Flere scenarier kan gøre sig gældende inden for målinger af støj hos virksomheder. Dem viser jeg dig her:

  • Du kan have fået foretaget en støjmåling i din virksomhed, som du vil have undersøgt nærmere, hvis du er i tvivl om udfaldet. BP Støjmåling måler over en længere periode på fx en måned for at give dig nøjagtige resultater.
  • Måske er du førstegangskunde indenfor målinger af støj og har fået det som krav af enten myndigheden, arbejdsmarkedstilsynet eller kommunen at få udført målinger af støjen. Ud fra disse målinger finder vi sammen den bedste løsning din virksomhed.
  • Ønsker du et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladsen? Så måler BP Støjmåling både akustikken, laver personlige interviews, personmålinger og giver den bedste rådgivning bagefter på effektive løsninger til jeres virksomhed.

Støjmålinger på byggepladser

I forbindelse med opførelse af nybyggeri kan kommunen forlange diverse målinger af lyd til at imødekomme eventuelle klager fra borgere. BP Støjmåling ind laver 2-3 målepositioner, hvor der måles konstant. Således kan byggeherre hele tiden holde øje med lydniveauet.

Måling af vindmøller

Her bruges ofte kildestyrkemålinger, som laver nøjagtige målinger på vindmøllens larm. Der kan laves målinger af støjen på både færdigbyggede vindmøller og arealer rundt omkring en potentiel ny vindmølleplacering. Resultaterne heraf viser, om der må opstilles nye vindmøller i forhold til byggearealet på det angivne sted.

Støjmålinger til private

Er du generet af støj fra naboer eller offentlige byggepladser? Måske er det en virksomhed i nærområdet, der skaber gener. Du kan nemt få udført private støjmålinger, som foretages enten i dit private hjem, eller der hvor støjen stammer fra fx tæt på en virksomhed. Disse målinger kaldes for miljømålinger.

Støjmåling ved arrangementer

Der kan forekomme målinger af høj lyd ved festivaller, hvor myndighederne forlanger en rapportering omkring lydniveauet. Her opstilles typisk en overvågningsmåler, som laver konstante målinger, der giver tydelige resultater. Disse målinger kan være en god måde at imødekomme borgernes efterspørgsler.

Jeg rådgiver inden for stort set alle opgaver vedrørende støj og foretager diverse støjmålinger. Skal jeg også hjælpe dig? – så kontakt mig for mere information. Siden dag et har jeg hjulpet mange store og mindre virksomheder samt private og offentlige personer med at løse støjproblemer.